printf

2018-03-15 10:42:00
admin
原创
299
<?php
printf("My name is %s %s。","55nav", "com"); // My name is 55nav com。
printf("My name is %1\$s %1\$s","55nav", "com"); // 在s前添加1\$或2\$.....表示后面的参数显示的位置,此行输出 My name is 55nav 55nav因为只显示第一个参数两次。
printf("My name is %2\$s %1\$s","55nav", "com"); // My name is com 55nav
?> 
文章分类
联系我们
电话: 18902328227
Email: 2689701946@qq.com
QQ: 2689701946
微信: 18902328227
地址: 广州番禺区繁华路
  • 在线客服
  • 关注微信
  • 联系电话
    • 欢迎咨询
    • 欢迎加入QQ群 303257430
  • 公众号:源宝网络
    • 联系电话及微信号 18902328227